Tin tức

Live Stream cùng 360Live 360mobi

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= LIVE STREAM CÙNG 360LIVE 360MOBI =-

Nội Dung

 • Các Hiệp Sĩ tham gia Live Stream cùng 360Live 360mobi đạt điều kiện nhận thưởng.

Điều Kiện Tham Gia và Phần Thưởng:

 • Phần thưởng: 5.000 Vàng, 15.000 Vàng khóa.
 • Điều Kiện
  --- Đạt 500 Follow trở lên.
  --- Live Stream ít nhất 60 phút mỗi ngày.
  --- Lượng người xem (Viewers) trong cùng 1 thời điểm đạt 60 người trở lên (trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, ngày nào đạt cũng được).
 • Phần thưởng: 5.000 Vàng, 5.000 Vàng khóa.
 • Điều Kiện
  --- Đạt 200 Follow trở lên.
  --- Live Stream ít nhất 60 phút mỗi ngày.
  --- Lượng người xem (Viewers) trong cùng 1 thời điểm đạt 40 người trở lên (trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, ngày nào đạt cũng được).
 • Code Live Stream 360Live 360mobi:
 • Điều Kiện
  ---Tham gia Live Stream ít nhất 60 phút trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được 1 code. ---Phần thưởng Code:
  -----Thuốc x5 EXP-Cao: 5.
  -----Bùa Bảo Vệ Tăng 12 Sao: 5.
  -----Đá Cường Hóa-Siêu: 10.
  -----Đá Thần Luyện-Thủ: 2.
  -----Đá Thần Luyện-Công: 2.
 • Thời gian trao thưởng: 05/04/2017, riêng Code sẽ được gửi qua email đăng ký của quý Hiệp Sĩ sau khi chương trình kết thúc.
 • Lưu ý:
  -- Các hiệp sĩ phải đăng ký đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, đặc biệt là 360Live ID.
  -- Thông tin không đầy đủ hay không chính xác sẽ không thể nhận thưởng được.
  -- Khi Live Stream đặt tên phòng theo cú pháp: TTTD - Tên phòng.
  -- BĐH sẽ kiểm tra và quyết định trao thưởng của BĐH là quyết định cuối cùng.