Tin tức

28/09 - Liên Thông Máy Chủ Thông Thiên

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= LIÊN THÔNG MÁY CHỦ  =-

Thời gian liên thông:

  • Bắt đầu: 08:00 ngày 28/09/2017.
  • Kết thúc: 11:00 ngày 28/09/2017.

Nội dung liên thông

  • Lợi ích sau khi liên thông: quý đồng đạo sẽ có thêm nhiều bạn bè và đối thủ hơn.
  • Các máy chủ liên thông:
Máy chủ liên thôngMáy chủ chính
Thông Thiên 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36Thông Thiên 18
Thông Thiên 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90Thông Thiên 64
Thông Thiên 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138 + 139 + 140 + 141 + 142Thông Thiên 91
Thông Thiên 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168 + 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179 + 180 + 181 + 182 + 183 + 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191 + 192 + 193 + 194 + 195 + 196 + 197 + 198 + 199 + 200 + 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207 + 208 + 209 + 210 + 211 + 212 + 213 + 214Thông Thiên 161
Thông Thiên 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247 + 248 + 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 254 + 255 + 256Thông Thiên 242
Thông Thiên 263 + 264 + 265 + 266 + 267Thông Thiên 263

Quy tắc liên thông

Quy tắcNội dung
Đăng nhập, Nạp- Sau khi liên thông, nếu có nhiều nhân vật tại các máy chủ khác nhau, thì khi đăng nhập máy chủ nào sẽ vào nhân vật của máy chủ đó
(ví dụ máy chủ Thông Thiên 1, Thông Thiên 4 đều có nhân vật, Thông Thiên 1 và Thông Thiên 4 liên thông với nhau. Đăng nhập vào máy chủ Thông Thiên 4 sẽ vào nhân vật của Thông Thiên 4, đăng nhập vào máy chủ Thông Thiên 1 sẽ vào nhân vật của Thông Thiên 1)
- Sau khi liên thông, cách nạp sẽ giữ như cũ.
Ví dụ: Nạp vào nhân vật tại máy chủ Thông Thiên 1 thì tại trang nạp chọn máy chủ Thông Thiên 1.
Khác- Sau khi liên thông tất cả thông tin của nhân vật như vật phẩm, Vàng, nhiệm vụ, v...v… đều được giữ lại.
- Tất cả BXH đều được reset và sắp xếp lại theo dữ liệu mới.
- Trạng thái của tất cả Tiên Minh đều được giữ lại (bao gồm thành viên, cấp Tiên Minh, v.v…)

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây