Tin tức

07/04 Liên Thông Máy Chủ

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= LIÊN THÔNG MÁY CHỦ  =-

Thời gian liên thông:

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 07/04/2017.
  • Kết thúc: 10:00 ngày 07/04/2017.

Nội dung liên thông

  • Lợi ích sau khi liên thông: quý đồng đạo sẽ có thêm nhiều bạn bè và đối thủ hơn.
  • Các máy chủ liên thông:
Máy chủ liên thôngMáy chủ chính
Thông Thiên 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 +09Thông Thiên 01
Thông Thiên 55 + 56 + 57 + 58 + 59 +60 + 61 + 62 + 63Thông Thiên 55
Thông Thiên 82 + 83 +84 +85 + 86 + 87 + 88 + 89 +90 Thông Thiên 82
Thông Thiên 107 + 108 +109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115 Thông Thiên 107
Thông Thiên 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124Thông Thiên 116
Thông Thiên 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168 + 169Thông Thiên 161
Thông Thiên 179 + 180 + 181 + 182 + 183 + 184 + 185 + 186 + 187Thông Thiên 179
Thông Thiên 224 + 225 + 226Thông Thiên 224
Thông Thiên 227 + 228 + 229Thông Thiên 227

Quy tắc liên thông

Quy tắcNội dung
Đăng nhập, Nạp- Sau khi liên thông, nếu có nhiều nhân vật tại các máy chủ khác nhau, thì khi đăng nhập máy chủ nào sẽ vào nhân vật của máy chủ đó
(ví dụ máy chủ Thông Thiên 1, Thông Thiên 4 đều có nhân vật, Thông Thiên 1 và Thông Thiên 4 liên thông với nhau. Đăng nhập vào máy chủ Thông Thiên 4 sẽ vào nhân vật của Thông Thiên 4, đăng nhập vào máy chủ Thông Thiên 1 sẽ vào nhân vật của Thông Thiên 1)
- Sau khi liên thông, cách nạp sẽ giữ như cũ.
Ví dụ: Nạp vào nhân vật tại máy chủ Thông Thiên 1 thì tại trang nạp chọn máy chủ Thông Thiên 1.
Khác- Sau khi liên thông tất cả thông tin của nhân vật như vật phẩm, Vàng, nhiệm vụ, v...v… đều được giữ lại.
- Tất cả BXH đều được reset và sắp xếp lại theo dữ liệu mới.
- Trạng thái của tất cả Tiên Minh đều được giữ lại (bao gồm thành viên, cấp Tiên Minh, v.v…)

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây