Server mới

Máy chủ Thông Thiên ngày 27/08/2016

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

Mở máy chủ Thông Thiên 63 vào 07:00 thứ bảy ngày 27/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 64 vào 12:00 thứ bảy  ngày 27/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 65 vào 18:00 thứ bảy ngày 27/08/2016.

 

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây