Server mới

Máy chủ Thông Thiên ngày 25/08/2016

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

Mở máy chủ Thông Thiên 57 vào 07:00 thứ năm ngày 25/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 58 vào 11:00 thứ năm ngày 25/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 59 vào 18:00 thứ năm ngày 25/08/2016.

 

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây