Server mới

Máy chủ Thông Thiên ngày 24/08/2016

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

Mở máy chủ Thông Thiên 54 vào 07:00 thứ tư ngày 24/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 55 vào 13:00 thứ tư ngày 24/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 56 vào 18:00 thứ tư ngày 24/08/2016.

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây