Server mới

Máy chủ Thông Thiên ngày 21/08/2016

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

Mở máy chủ Thông Thiên 44 vào 07:00 chủ nhật ngày 21/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 45 vào 11:00 chủ nhật ngày 21/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 46 vào 15:00 chủ nhật ngày 21/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 47 vào 19:00 chủ nhật ngày 21/08/2016.

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây