Server mới

Máy chủ Thông Thiên ngày 19/08/2016

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

Mở máy chủ Thông Thiên 36 vào 07:00 thứ sáu ngày 19/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 37 vào 11:00 thứ sáu ngày 19/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 38 vào 15:00 thứ sáu ngày 19/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 39 vào 19:00 thứ sáu ngày 19/08/2016.

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây