Server mới

Máy chủ Thông Thiên ngày 16/08/2016

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

Mở máy chủ Thông Thiên 24 vào 07:00 thứ ba ngày 16/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 25 vào 07:00 thứ ba ngày 16/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 26 vào 15:00 thứ ba ngày 16/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 27 vào 19:00 thứ ba ngày 16/08/2016.

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây