Server mới

Máy chủ Thông Thiên ngày 15/09/2016

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

Mở máy chủ Thông Thiên 105 vào 07:00 thứ 5 ngày 15/09/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 106 vào 15:20 thứ 5 ngày 15/09/2016.

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây