Server mới

Máy chủ Thông Thiên ngày 15/08/2016

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

Mở máy chủ Thông Thiên 20 vào 07:00 thứ hai ngày 15/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 21 vào 11:00 thứ hai ngày 15/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 22 vào 15:00 thứ hai ngày 15/08/2016.

 

 

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây