Server mới

Máy chủ Thông Thiên ngày 12/08/2016

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

Mở máy chủ Thông Thiên 07 vào 07:00 thứ 6 ngày 12/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 08 vào 10:00 thứ 6 ngày 12/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 09 vào 13:00 thứ 6 ngày 12/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 10 vào 16:00 thứ 6 ngày 12/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 11 vào 19:30 thứ 6 ngày 12/08/2016.

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây