Server mới

Máy chủ Thông Thiên ngày 11/08/2016

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

Mở máy chủ Thông Thiên 01  vào 09:00 thứ 5 ngày 11/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 02  vào 09:45 thứ 5 ngày 11/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 03  vào 11:45 thứ 5 ngày 11/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 04  vào 14:30 thứ 5 ngày 11/08/2016.

Mở máy chủ Thông Thiên 05  vào 17:30 thứ 5 ngày 11/08/2016.

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây