Sự kiện

Ưu Đãi Khi Chuyển Sang Game Đại Kiếm Vương

Các Qúy Đồng Đạo khi tham gia chơi game Đại Kiếm Vương sẽ nhận được nhiều quà tặng, quyền lợi hỗ trợ hấp dẫn như: Hỗ trợ gói quà Tân Thủ, gói quà Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương...

Thời gian:

    • Bắt đầu: 10:00 ngày 04/12/2017.
    • Kết thúc: 23:59 ngày 31/12/2017.
Điều kiện nhận thưởng:
  • Tài khoản tham gia nhận thưởng là tài khoản chơi game Thông Thiên Tây Du và có trả phí vào sản phẩm Thông Thiên Tây Du từ 01/11/2016 - 30/11/2017.

Gói quà Tân Thủ:

Gói Qùa tân thủ tại Đại Kiếm Vương
Túi Qùa Sinh Lực *3
Bùa x1.5exp *2
Thẻ Mỹ Nhân *5
Thuốc Hồi Sinh * 1

Gói quà Đồng:

Gói Qùa Đồng tại Đại Kiếm Vương
Vàng Khóa *200
Qùa Sách Kỹ Năng *3
Hộp KN Bị Động * 2
Sách EXP TB - Cưỡi * 5
Đá Sinh Lực Lv2 * 2

Gói quà Bạc:

Gói Qùa Bạc tại Đại Kiếm Vương
Vàng Khóa* 1000
Sách Thiên Phú *3
Hộp KN Bị Động *5
Sách EXP TB - Khí* 5
Đá Phòng Thủ Lv2 * 3

Gói quà Vàng:

Gói Qùa Vàng tại Đại Kiếm Vương
Vàng Khóa* 1500
Sách Thiên Phú *3
Hộp KN Bị Động *4
Sách EXP TB - Binh* 5
Đá Tấn Công Lv3 * 3
Bùa EXP 1.5 *2

Gói quà Bạch Kim:

Gói Qùa Bạch Kim tại Đại Kiếm Vương
Vàng Khóa* 2000
Hộp Sách EXP TB *15
Hộp KN Bị Động *5
Sách EXP TB - Cánh * 10
Hộp Đá Lv3 * 3
Bùa EXP 2 *3

Gói quà Kim Cương:

Gói Qùa Kim Cương tại Đại Kiếm Vương
Vàng Khóa* 2000
Qùa Tư Chất Đơn x5
Hộp KN Bị Động *5
Sách EXP TB - Hoa * 10
Tăng Cấp Đơn - Cao * 1
Thẻ Đổi Tên *1
Đá Sức Mạnh Lv2 * 2