Sự kiện

Tổng hợp code tháng 8

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

Bổn trang xin được tổng hợp lại các loại CODE hiện đang có tại webgame Thông Thiên Tây Du. Tùy từng thời điểm mà sẽ có nhiều hoặc rất nhiều các loại code khác nhau cùng với hạn dùng khác nhau. Cácđồng đạo nhớ lưu ý kỹ vấn đề này nhé.

-= TỔNG HỢP CODE =-

Phần thưởng:

CodePhần thưởngMô tảMô tả
Fanpage T8 01Thuốc x1.5 EXP1Tham gia sân chơi trên Fanpage
Túi Sinh Lực20
Thẻ 20 Vạn Bạc5
Đá Cường Hóa20
Thẻ 100 Vàng Khóa1
Fanpage T8 02Thuốc x1.5 EXP1Tham gia sân chơi trên Fanpage
Thuốc Hồi Sinh10
Đá Cường Hóa30
Thẻ 100 Vàng Khóa1
Fanpage T8 03Thuốc x1.5 EXP1Tham gia sân chơi trên Fanpage
Túi Sinh Lực20
Thẻ 1000 Rèn Luyện2
Hộ Tống Lệnh5
Thẻ 100 Vàng Khóa1
Fanpage T8 04Thuốc x1.5 EXP1Tham gia sân chơi trên Fanpage
Túi Sinh Lực20
Thẻ 20 Vạn Bạc10
Hộ Tống Lệnh10
Thẻ 100 Vàng Khóa1
CSM ClickThuốc x2.5 EXP1Phát cho người chơi ngoài phòng máy
Tiến Cấp Đơn-Tướng10
Thẻ 20 Vạn Bạc20
Thẻ 1000 Rèn Luyện2
Đá Đỏ Lv210
Tân Thủ 360Play T8Thuốc x1.5 EXP1Phát cho người chơi mới trên 360Play
Túi Sinh Lực30
Thẻ 20 Vạn Bạc10
Đá Cường Hóa30
Tân Thủ 360Game T8Thuốc x1.5 EXP1Phát cho người chơi mới trên 360Game
Túi Sinh Lực30
Thẻ 100 Vàng Khóa1
Đá Lam Lv215
Tân Thủ Zingme T8Thuốc x1.5 EXP1Phát cho người chơi mới trên Zingme
Túi Sinh Lực30
Thẻ 1000 Rèn Luyện1
Đá Đỏ Lv215
Tân Thủ Fanpage T8Thuốc x1.5 EXP1Phát cho người chơi mới trên Facebook
Túi Sinh Lực30
Thuốc Hồi Sinh10
Thẻ 20 Vạn Bạc30
OB FanpageThuốc x2 EXP1Phát trên Facebook mừng game ra mắt
Tiến Cấp Đơn-Tướng10
Túi Sinh Lực50
Hộ Tống Lệnh15
Thẻ 20 Vạn Bạc30
OB ZingmeThuốc x2 EXP1Phát trên Zingme mừng game ra mắt
Tiến Cấp Đơn-Tướng10
Thuốc Hồi Sinh10
Hộ Tống Lệnh15
Thẻ 1000 Rèn Luyện5
SMS VIP4-6Thuốc x2 EXP1Gửi tin nhắn tặng code cho VIP 4 - 6
Loa10
Sách Thú Cưỡi5
Túi Sinh Lực30
Hộ Tống Lệnh15
Đá Đỏ Lv25
SMS VIP7-8Thuốc x3 EXP1Gửi tin nhắn tặng code cho VIP 7 - 8
Tiến Cấp Đơn-Tướng30
Sách Thú Cưỡi5
Thẻ 1000 Rèn Luyện5
Thẻ 20 Vạn Bạc50
Thẻ 100 Vàng Khóa1
360Game T8 VIP 1 Thuốc x2 EXP1Tặng cho VIP 1 của 360game
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi1
Tiến Cấp Đơn-Tướng5
Thẻ 20 Vạn Bạc20
Thẻ 1000 Rèn Luyện1
360Game T8 VIP 2 Thuốc x2 EXP1Tặng cho VIP 2 của 360game
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi1
Tiến Cấp Đơn-Tướng10
Hộ Tống Lệnh10
Đá Cường Hóa20
Đá Đỏ Lv25
Thẻ 20 Vạn Bạc30
360Game T8 VIP 3 Thuốc x2 EXP1Tặng cho VIP 3 của 360game
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi1
Tiến Cấp Đơn-Tướng15
Hộ Tống Lệnh10
Đá Cường Hóa30
Đá Đỏ Lv25
Thẻ 20 Vạn Bạc50
360Game T8 VIP 4Thuốc x2.5 EXP1Tặng cho VIP 4 của 360game
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi2
Tiến Cấp Đơn-Tướng20
Hộ Tống Lệnh10
Đá Cường Hóa40
Đá Đỏ Lv25
Thẻ 20 Vạn Bạc80
360Game T8 VIP 5Thuốc x2.5 EXP1Tặng cho VIP 5 của 360game
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi2
Tiến Cấp Đơn-Tướng25
Hộ Tống Lệnh10
Đá Cường Hóa50
Đá Đỏ Lv25
Thẻ 20 Vạn Bạc80
360Game T8 VIP 6Thuốc x3 EXP1Tặng cho VIP 6 của 360game
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi2
Tiến Cấp Đơn-Tướng30
Hộ Tống Lệnh10
Đá Cường Hóa50
Đá Đỏ Lv25
Thẻ 20 Vạn Bạc100
360Game T8 VIP 7Thuốc x3 EXP2Tặng cho VIP 7 của 360game
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi4
Tiến Cấp Đơn-Tướng35
Hộ Tống Lệnh10
Đá Cường Hóa50
Đá Đỏ Lv25
Thẻ 20 Vạn Bạc120
360Game T8 VIP 8Thuốc x3 EXP2Tặng cho VIP 8 của 360game
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi5
Tiến Cấp Đơn-Tướng40
Hộ Tống Lệnh10
Đá Cường Hóa50
Đá Đỏ Lv25
Thẻ 20 Vạn Bạc150

 

Hạn sử dụng

  • Hạn sử dụng code: 23:59 ngày 31/08/2016.

Hướng dẫn nhập code

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây