Sự kiện

Nạp Nhóm Máy Chủ Mới

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du. Xin gửi đến quý Đồng Đạo Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới với nhiều phần thưởng cực kì hấp dẫn.

-= NẠP NHÓM MÁY CHỦ MỚI =-

Diễn ra 7 ngày đầu tiên khai mở Máy Chủ

Ngày 1

 • Máy Chủ khai mở ngày đầu tiên.
 • Số người chơi nạp toàn Máy Chủ đạt đến số lượng nhất định có thể mở khóa phần thưởng tương ứng, tất cả người chơi phù hợp yêu cầu đều nhận thưởng nhất định.
Số Người NạpTất Cả Người ChơiNạp bất kỳNạp 388 vàng
10Đá Cường Hóa*2Đá Cường Hóa*3Đá Cường Hóa*5
20Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*2
50Đá Lam Lv2*1Đá Lam Lv2*1Đá Đỏ Lv2*2
100Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*1Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*1Tiềm Năng Đơn-Cưỡi*2
200Sách Thú Cưỡi*1Sách Thú Cưỡi*1Sách Thú Cưỡi*2
300Tiến Cấp Đơn-Tướng*1Tiến Cấp Đơn-Tướng*1Tiến Cấp Đơn-Tướng*2

Ngày 2

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 2.
 • Số người chơi nạp toàn Máy Chủ đạt đến số lượng nhất định có thể mở khóa phần thưởng tương ứng, tất cả người chơi phù hợp yêu cầu đều nhận thưởng nhất định.
Số Người NạpTất Cả Người ChơiNạp bất kỳNạp 388 vàng
10Đá Cường Hóa*2Đá Cường Hóa*3Đá Cường Hóa*5
20Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*2
50Đá Lam Lv2*1Đá Lam Lv2*1Đá Đỏ Lv2*2
100Tiềm Năng Đơn-Cánh *1Tiềm Năng Đơn-Cánh *1Tiềm Năng Đơn-Cánh *2
200Sách Cánh*1Sách Cánh*1Sách Cánh*2

 

Ngày 3

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 3.
 • Số người chơi nạp toàn Máy Chủ đạt đến số lượng nhất định có thể mở khóa phần thưởng tương ứng, tất cả người chơi phù hợp yêu cầu đều nhận thưởng nhất định.
Số Người NạpTất Cả Người ChơiNạp bất kỳNạp 388 vàng
10Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*2
20Đá Lam Lv2*1Đá Lam Lv2*1Đá Đỏ Lv2*2
50Tiềm Năng Đơn- Trận *1Tiềm Năng Đơn-Trận*1Tiềm Năng Đơn-Trận*2
100Sách Pháp Trận*1Sách Pháp Trận*1Sách Pháp Trận*2

 

Ngày 4

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 4.
 • Số người chơi nạp toàn Máy Chủ đạt đến số lượng nhất định có thể mở khóa phần thưởng tương ứng, tất cả người chơi phù hợp yêu cầu đều nhận thưởng nhất định.
Số Người NạpTất Cả Người ChơiNạp bất kỳNạp 388 vàng
10Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*2
20Đá Lam Lv2*1Đá Lam Lv2*1Đá Đỏ Lv2*2
50Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*1Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*1Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*2
100Sách Tiên Thuẫn*1Sách Tiên Thuẫn*1Sách Tiên Thuẫn*1

 

Ngày 5

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 5.
 • Số người chơi nạp toàn Máy Chủ đạt đến số lượng nhất định có thể mở khóa phần thưởng tương ứng, tất cả người chơi phù hợp yêu cầu đều nhận thưởng nhất định.
Số Người NạpTất Cả Người ChơiNạp bất kỳNạp 388 vàng
10Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*2
20Tiềm Năng Đơn- Thần *1Tiềm Năng Đơn-Thần*1Tiềm Năng Đơn-Thần*2
50Sách Nữ Thần*1Sách Nữ Thần*1Sách Nữ Thần*1

Ngày 6

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 5.
 • Số người chơi nạp toàn Máy Chủ đạt đến số lượng nhất định có thể mở khóa phần thưởng tương ứng, tất cả người chơi phù hợp yêu cầu đều nhận thưởng nhất định.
Số Người NạpTất Cả Người ChơiNạp bất kỳNạp 388 vàng
10Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*2
20Tiềm Năng Đơn- Bảo *1Tiềm Năng Đơn-Bảo*1Tiềm Năng Đơn-Bảo*2
50Sách Pháp Bảo*1Sách Pháp Bảo*1Sách Pháp Bảo*1

Ngày 7

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 5.
 • Số người chơi nạp toàn Máy Chủ đạt đến số lượng nhất định có thể mở khóa phần thưởng tương ứng, tất cả người chơi phù hợp yêu cầu đều nhận thưởng nhất định.
Số Người NạpTất Cả Người ChơiNạp bất kỳNạp 388 vàng
10Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*1Thẻ 50 Vạn Bạc*2
20Tiềm Năng Đơn-Kiếm*1Tiềm Năng Đơn-Kiếm*1Tiềm Năng Đơn-Kiếm*2
50Sách Linh Kiếm*1Sách Linh Kiếm*1Sách Linh Kiếm*1

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây