Sự kiện

Hoàn Trả Tiến Cấp

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du. Xin gửi đến quý Đồng Đạo Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới với nhiều phần thưởng cực kì hấp dẫn.

-= HOÀN TRẢ TIẾN CẤP =-

Diễn ra 7 ngày đầu tiên khai mở Máy Chủ và người chơi đạt cấp 70

Ngày 1: Thú Cưỡi

 • Máy Chủ khai mở ngày đầu tiên.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo tiến cấp đạt mốc sẽ nhận hoàn trả.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Bậc 1, 10 saoThú Giáp 1 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 2 Vạn Bạc*11
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Đá Lam Lv11
Bậc 2, 10 saoThú Khôi 2 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Thẻ 2 Vạn Bạc1
Đá Lam Lv21
Bậc 3, 10 saoThú Đề 3 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện2
Thẻ 2 Vạn Bạc2
Đá Đỏ Lv21
Bậc 4, 10 saoXích Ảnh Khôi (Cam)1
Thú Giáp 4 +101
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện3
Thẻ 2 Vạn Bạc3
Thẻ 20 Vạn EXP3
Bậc 5, 10 saoThần Kỵ-Ngao Du1
Thú Khôi 5 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện4
Thẻ 2 Vạn Bạc4
Thẻ 20 Vạn EXP4

Ngày 2: Cánh

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 2.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo tiến cấp đạt mốc sẽ nhận hoàn trả.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Bậc 1, 10 saoLinh Ngọc 1 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 2 Vạn Bạc*11
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Đá Lam Lv11
Bậc 2, 10 saoLinh Văn 2 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Thẻ 2 Vạn Bạc1
Đá Lam Lv21
Bậc 3, 10 saoLinh Vũ 3 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện2
Thẻ 2 Vạn Bạc2
Đá Đỏ Lv21
Bậc 4, 10 saoXích Ảnh Kiên (Cam)1
Linh Ngọc 4 +101
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện3
Thẻ 2 Vạn Bạc3
Thẻ 20 Vạn EXP3
Bậc 5, 10 saoLinh Vũ-Bay Cao1
Linh Văn 5 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện4
Thẻ 2 Vạn Bạc4
Thẻ 20 Vạn EXP4

 

Ngày 3: Pháp Trận

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 3.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo tiến cấp đạt mốc sẽ nhận hoàn trả.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Bậc 1, 10 saoTrận Minh 1 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 2 Vạn Bạc*11
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Đá Lam Lv11
Bậc 2, 10 saoTrận Văn 2+101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Thẻ 2 Vạn Bạc1
Đá Lam Lv21
Bậc 3, 10 saoTrận Linh 3 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện2
Thẻ 2 Vạn Bạc2
Đá Đỏ Lv21
Bậc 4, 10 saoXích Ảnh Y (Cam)1
Trận Minh 4 +101
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện3
Thẻ 2 Vạn Bạc3
Thẻ 20 Vạn EXP3
Bậc 5, 10 saoChiến Trận-Càn Khôn1
Trận Văn 5 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện4
Thẻ 2 Vạn Bạc4
Thẻ 20 Vạn EXP4

 

Ngày 4: Tiên Thuẫn

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 4.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo tiến cấp đạt mốc sẽ nhận hoàn trả.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Bậc 1, 10 saoThuẫn Ấn 1 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 2 Vạn Bạc*11
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Đá Lam Lv11
Bậc 2, 10 saoThuẫn Văn 2 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Thẻ 2 Vạn Bạc1
Đá Lam Lv21
Bậc 3, 10 saoThuẫn Chương 3 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện2
Thẻ 2 Vạn Bạc2
Đá Đỏ Lv21
Bậc 4, 10 saoXích Ảnh Uyển (Cam)1
Thuẫn Ấn 4 +101
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện3
Thẻ 2 Vạn Bạc3
Thẻ 20 Vạn EXP3
Bậc 5, 10 saoThiên Thuẫn-Thông Thiên1
Thuẫn Văn 5 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện4
Thẻ 2 Vạn Bạc4
Thẻ 20 Vạn EXP4

 

Ngày 5: Nữ Thần

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 5.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo tiến cấp đạt mốc sẽ nhận hoàn trả.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Bậc 1, 10 saoTúi Thơm 1 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 2 Vạn Bạc*11
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Đá Lam Lv11
Bậc 2, 10 saoKhăn Tay 2 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Thẻ 2 Vạn Bạc1
Đá Lam Lv21
Bậc 3, 10 saoChâu Thoa 3 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện2
Thẻ 2 Vạn Bạc2
Đá Đỏ Lv21
Bậc 4, 10 saoXích Ảnh Thoái (Cam)1
Túi Thơm 4 +101
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện3
Thẻ 2 Vạn Bạc3
Thẻ 20 Vạn EXP3
Bậc 5, 10 saoThiên Tiên-Giai Nhân1
Khăn Tay 5 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện4
Thẻ 2 Vạn Bạc4
Thẻ 20 Vạn EXP4

Ngày 6: Pháp Bảo

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 5.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo tiến cấp đạt mốc sẽ nhận hoàn trả.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Bậc 1, 10 saoBảo Tỉ 1 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 2 Vạn Bạc*11
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Đá Lam Lv11
Bậc 2, 10 saoBảo Ấn 2 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Thẻ 2 Vạn Bạc1
Đá Lam Lv21
Bậc 3, 10 saoBảo Văn 3 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện2
Thẻ 2 Vạn Bạc2
Đá Đỏ Lv21
Bậc 4, 10 saoXích Ảnh Ngoa (Cam)1
Bảo Tỉ 4 +101
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện3
Thẻ 2 Vạn Bạc3
Thẻ 20 Vạn EXP3
Bậc 5, 10 saoTrân Bảo-Vô Song1
Bảo Ấn 5 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện4
Thẻ 2 Vạn Bạc4
Thẻ 20 Vạn EXP4

Ngày 7: Linh Kiếm

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 5.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo tiến cấp đạt mốc sẽ nhận hoàn trả.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Bậc 1, 10 saoKiếm Nhẫn 1 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 2 Vạn Bạc*11
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Đá Lam Lv11
Bậc 2, 10 saoKiếm Tuệ 2 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện1
Thẻ 2 Vạn Bạc1
Đá Lam Lv21
Bậc 3, 10 saoKiếm Sáo 3 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện2
Thẻ 2 Vạn Bạc2
Đá Đỏ Lv21
Bậc 4, 10 saoXích Ảnh Kiếm (Cam)1
Kiếm Nhẫn 4 +101
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện3
Thẻ 2 Vạn Bạc3
Thẻ 20 Vạn EXP3
Bậc 5, 10 saoTiên Kiếm-Thần Binh1
Bảo Ấn 5 +101
Vàng Khóa10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện4
Thẻ 2 Vạn Bạc4
Thẻ 20 Vạn EXP4

 

 

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây