Sự kiện

Đua TOP Máy Chủ Mới

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du. Xin gửi đến quý Đồng Đạo Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới với nhiều phần thưởng cực kì hấp dẫn.

-= ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI =-

Diễn ra 5 ngày đầu tiên khai mở Máy Chủ

Ngày 1: Bảng Xếp Hạng Đẳng Cấp

 • Máy Chủ khai mở ngày đầu tiên.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo đạt TOP đẳng cấp sẽ nhận được phần thưởng.
 • Lưu ý: Cuối ngày sẽ thống kê TOP và trao qua thư.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1Đua Top-Cao Thâm1
Đá Đỏ Lv61
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện20
Hạng 2Vàng Khóa388
Đá Đỏ Lv51
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi8
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện15
Hạng 3Vàng Khóa288
Đá Đỏ Lv41
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi6
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện10
Hạng 4Vàng Khóa188
Đá Đỏ Lv33
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi4
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện8
Hạng 5 - 10Vàng Khóa128
Đá Đỏ Lv32
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi2
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện6
Đạt cấp 100Vàng Khóa38
Đá Đỏ Lv31
Tiềm Năng Đơn-Cưỡi1
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện2

Ngày 2: Bảng Xếp Hạng Binh Hồn

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 2.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo đạt TOP binh hồn sẽ nhận được phần thưởng.
 • Lưu ý: Cuối ngày sẽ thống kê TOP và trao qua thư.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1Binh Hồn-Kiếm Ảnh1
Đá Đỏ Lv61
Tiềm Năng Đơn-Cánh10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện20
Hạng 2Vàng Khóa388
Đá Đỏ Lv51
Tiềm Năng Đơn-Cánh8
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện15
Hạng 3Vàng Khóa288
Đá Đỏ Lv41
Tiềm Năng Đơn-Cánh6
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện10
Hạng 4Vàng Khóa188
Đá Đỏ Lv33
Tiềm Năng Đơn-Cánh4
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện8
Hạng 5 - 10Vàng Khóa128
Đá Đỏ Lv32
Tiềm Năng Đơn-Cánh2
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện6
Lực Chiến Binh Hồn đạt 16000Vàng Khóa38
Đá Đỏ Lv31
Tiềm Năng Đơn-Cánh1
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện2

 

Ngày 3: Bảng Xếp Hạng Khảm Đá

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 3.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo đạt TOP khảm đá sẽ nhận được phần thưởng.
 • Lưu ý: Cuối ngày sẽ thống kê TOP và trao qua thư.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1Đá Quý-Lấp Lánh1
Đá Đỏ Lv61
Tiềm Năng Đơn-Trận10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện20
Hạng 2Vàng Khóa388
Đá Đỏ Lv51
Tiềm Năng Đơn-Trận8
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện15
Hạng 3Vàng Khóa288
Đá Đỏ Lv41
Tiềm Năng Đơn-Trận6
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện10
Hạng 4Vàng Khóa188
Đá Đỏ Lv33
Tiềm Năng Đơn-Trận4
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện8
Hạng 5 - 10Vàng Khóa128
Đá Đỏ Lv32
Tiềm Năng Đơn-Trận2
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện6
Cấp đá đạt 60Vàng Khóa38
Đá Đỏ Lv31
Tiềm Năng Đơn-Trận1
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện2

 

Ngày 4: Bảng Xếp Hạng Tình Duyên

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 4.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo đạt TOP tình duyên sẽ nhận được phần thưởng.
 • Lưu ý: Cuối ngày sẽ thống kê TOP và trao qua thư.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1Tình Duyên-Lương Duyên1
Đá Đỏ Lv61
Tiềm Năng Đơn-Thuẫn10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện20
Hạng 2Vàng Khóa388
Đá Đỏ Lv51
Tiềm Năng Đơn-Thuẫn8
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện15
Hạng 3Vàng Khóa288
Đá Đỏ Lv41
Tiềm Năng Đơn-Thuẫn6
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện10
Hạng 4Vàng Khóa188
Đá Đỏ Lv33
Tiềm Năng Đơn-Thuẫn4
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện8
Hạng 5 - 10Vàng Khóa128
Đá Đỏ Lv32
Tiềm Năng Đơn-Thuẫn2
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện6
Lực Chiến Tình Duyên đạt 1000Vàng Khóa38
Đá Đỏ Lv31
Tiềm Năng Đơn-Thuẫn1
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện2

 

Ngày 5: Bảng Xếp Hạng Thần Tướng

 • Máy Chủ khai mở ngày thứ 5.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đồng Đạo đạt TOP thần tướng sẽ nhận được phần thưởng.
 • Lưu ý: Cuối ngày sẽ thống kê TOP và trao qua thư.
HạngPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1Thần Tướng-Tung Hoành1
Đá Đỏ Lv61
Tiềm Năng Đơn-Thần10
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện20
Hạng 2Vàng Khóa388
Đá Đỏ Lv51
Tiềm Năng Đơn-Thần8
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện15
Hạng 3Vàng Khóa288
Đá Đỏ Lv41
Tiềm Năng Đơn-Thần6
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện10
Hạng 4Vàng Khóa188
Đá Đỏ Lv33
Tiềm Năng Đơn-Thần4
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện8
Hạng 5 - 10Vàng Khóa128
Đá Đỏ Lv32
Tiềm Năng Đơn-Thần2
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện6
Lực Chiến Thần Tướng đạt 25000Vàng Khóa38
Đá Đỏ Lv31
Tiềm Năng Đơn-Thần1
Thẻ 1 Vạn Rèn Luyện2

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây