Sự kiện

Tài khoản thân thiết nhận quà Thông Thiên Tây Du

Tên hộp quàPhần thưởngSố lượngTính chất
Hộp quà Thông Thiên 1 *1Túi Sinh Lực2Khóa
Thuốc x1.5 EXP2
Thẻ 20 Vạn Bạc1
Hộp quà Thông Thiên 2 *1Túi Sinh Lực5Khóa
Thuốc x1.5 EXP2
Thẻ 20 Vạn BạcTúi MP Nhỏ2
Hộp quà Thông Thiên 3 *1Đá Cường Hóa5Khóa
Túi Sinh Lực10
Thuốc x2 EXP1
Thẻ 50 Vạn Bạc1
Đá Tăng Thêm5
Hộ Tống Lệnh2
Thẻ 500 Vàng Khóa1
Hộp quà Thông Thiên 4 *1Túi Sinh Lực20Khóa
Thuốc x2 EXP2
Thẻ 50 Vạn Bạc2
Hộ Tống Lệnh5
Quyển Cửu U5
Đá Cường Hóa10
Đá Tăng Thêm10
Thẻ 500 Vàng Khóa1

 

Phần thưởng cho các bạn hữu đến từ 3Q

Đẳng cấp nhân vật tại 3QTên hộp quà
1 – 8Hộp quà Thông Thiên 1*1
9 – 16Hộp quà Thông Thiên 2*1
17 – 23Hộp quà Thông Thiên 3*1
Từ level 23 trở lênHộp quà Thông Thiên 4*1

Phần thưởng cho các bạn hữu đến từ GUNNY

Đẳng cấp nhân vật tại GunnyTên hộp quà
1 – 20Hộp quà Thông Thiên 1*1
21 – 40Hộp quà Thông Thiên 2*1
41– 50Hộp quà Thông Thiên 3*1
Từ level 51 trở lênHộp quà Thông Thiên 4*1

Phần thưởng cho các bạn hữu đến từ 2S

Đẳng cấp nhân vật tại 2STên hộp quà
1 – 50Hộp quà Thông Thiên 1*1
51 – 100Hộp quà Thông Thiên 2*1
101– 150Hộp quà Thông Thiên 3*1
Từ level 151 trở lênHộp quà Thông Thiên 4*1

Phần thưởng cho các bạn hữu đến từ THẦN KHÚC

Đẳng cấp nhân vật tại Thần KhúcTên hộp quà
5 – 49Hộp quà Thông Thiên 1
50 – 64Hộp quà Thông Thiên 2
65 - 74Hộp quà Thông Thiên 3
Từ level 75 trở lênHộp quà Thông Thiên 4

Phần thưởng cho các bạn hữu đến từ BOOM

Đẳng cấp nhân vật tại BoomTên hộp quà
1 – 20Hộp quà Thông Thiên 1*1
21 - 400Hộp quà Thông Thiên 2*1
401 - 500Hộp quà Thông Thiên 3*1
Từ level 501 trở lênHộp quà Thông Thiên 4*1

Phần thưởng cho các bạn hữu đến từ BÁCH CHIẾN VÔ SONG

Đẳng cấp nhân vật tại BC1Tên hộp quà
1 – 53Hộp quà Thông Thiên 1*1
54 - 65Hộp quà Thông Thiên 2*1
66 - 80Hộp quà Thông Thiên 3*1
Từ level 81 trở lênHộp quà Thông Thiên 4*1

Phần thưởng cho các bạn hữu đến từ MU HUYỀN THOẠI

Đẳng cấp nhân vật tại MUHTTên hộp quà
1 – 70Hộp quà Thông Thiên 1*1
71 - 80Hộp quà Thông Thiên 2*1
81 - 90Hộp quà Thông Thiên 3*1
Từ level 91 trở lênHộp quà Thông Thiên 4*1

Phần thưởng cho các bạn hữu đến từ BÁCH CHIẾN VÔ SONG 2

Đẳng cấp nhân vật tại BC2Tên hộp quà
1 – 90Hộp quà Thông Thiên 1*1
91 - 150Hộp quà Thông Thiên 2*1
151 - 200Hộp quà Thông Thiên 3*1
Từ level 201 trở lênHộp quà Thông Thiên 4*1

Phần thưởng cho các bạn hữu đến từ THỤC SƠN VÔ SONG

Đẳng cấp nhân vật tại LVTên hộp quà
1 – 60Hộp quà Thông Thiên 1
61 - 80Hộp quà Thông Thiên 2
81 - 90Hộp quà Thông Thiên 3
Từ level 91 trở lênHộp quà Thông Thiên 4

Phần thưởng cho các bạn hữu đến từ BÁCH CHIẾN VÔ SONG 3

Đẳng cấp nhân vật tại BC3Tên hộp quà
1 – 70Hộp quà Thông Thiên 1*1
71 - 80Hộp quà Thông Thiên 2*1
81 - 90Hộp quà Thông Thiên 3*1
Từ level 91 trở lênHộp quà Thông Thiên 4*1

Phần thưởng cho các bạn hữu đến từ NARUTO TRUYỀN KỲ

Đẳng cấp nhân vật tại TDTKTên hộp quà
1 – 20Hộp quà Thông Thiên 1*1
21 - 30Hộp quà Thông Thiên 2*1
31 - 35Hộp quà Thông Thiên 3*1
>35Hộp quà Thông Thiên 4*1

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây