Sự kiện

Các cập nhật khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Các cập nhật khác:

  • Thông Thiên Lộ mở ải 48.
  • Cường hóa trang bị nhân vật thất bại sẽ không bị rớt cấp.
  • Binh Hồn mở tối đa đến bậc 30.
  • Thú Cưỡi, Cánh, Pháp Trận, Tiên Thuận mở bậc 10 - 10 sao.
  • Nữ Thần, Pháp Bảo, Linh Kiếm mở bậc 9 - 10 sao.
  • Tiên Kỵ, Tiên Dực, Tiên Trận mở bậc 7 - 10 sao.
  • Thêm mới 2 thuộc tính chí mạng và xuyên kích.

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây