Sự kiện

Tính Năng Hấp Dẫn Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= TÍNH NĂNG HẤP DẪN KHÁC  =-

Thời trang mới

  • Thêm thời trang Độc Thân và Quỷ Tinh Nghịch

 

Vòng sáng

  • Thêm vòng sáng Quỷ Hỏa và Tâm Toái Nhất Địa

Rút lực chiến

  • Cấp 290 mở.
  • Mỗi ngày online 10 phút sẽ rút được 1 lần, mỗi ngày có thể rút miễn phí 30 lần, dùng 50 vàng và 100 vàng để rút nhiều hơn 30 lần.