Sự kiện

Tiến Cấp Nhẫn 7 Màu

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= TIẾN CẤP NHẪN 7 MÀU =-

Tiến Nhẫn 7 Màu

  • Nhẫn đỏ có thể dùng 5 Hàn Thiết Quang để tiến cấp thành nhẫn 7 màu.