Sự kiện

Cập Thêm BOSS Mới

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= BOSS MỚI =-

Boss Lễ

  • Cập nhật thêm Boss Lễ trong giao diện Hàng Yêu.
  • Sau 5 tiếng sẽ tạo mới Boss.
  • Diệt boss sẽ xuất hiện nhiều vật thu thập, sau khi thu thập sẽ nhận được thưởng phong phú, người chơi top 3 sát thương boss sẽ nhận thêm thưởng rơi ra.

 

Boss Liên Server 420

  • Diệt Boss mở thẻ bài tương ứng, hệ thống tiêu phí trang bị bậc 13, rơi ra hình trang bị màu.

Boss Liên Server 440

  • Diệt Boss mở thẻ bài tương ứng, hệ thống tiêu phí trang bị bậc 13, rơi ra hình trang bị màu.