Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Điều chỉnh Boss Thế Giới:

  • Thêm boss thế giới cấp 520.
  • Có xác suất rơi ra trang bị bậc 13.
  • Thần bí linh siêu và thẻ boss tương ứng.

Điều chỉnh cấp nhân vật:

 • Mở giới hạn cấp nhân vật lên 700 cấp

Điều chỉnh hệ thống thẻ bài:

 • Thêm trang khảm thẻ bài, hoàn thành độ kiếp tiên lần 5 hoặc dùng vàng để mở.

Điều chỉnh rơi ra:

 • Nâng số lượng nguyên liệu rơi ra khi hoàn thành độ kiếp tiên lần 4.
 • Nâng số lượng hình thiên lệ rơi ra khi đánh quái ngoài thành.

Điều chỉnh Cường Hóa:

 • Điều chỉnh giới hạn cấp cường hóa thành 40 cấp .

Điều chỉnh hệ thống Thần Luyện:

 • Điều chỉnh giới hạn thần luyện thành 7 cấp.

Tăng cấp trang bị màu:

 • Điều chỉnh giới hạn tiến cấp trang bị màu thành 7 bậc.

Thêm tiệm:

 • Thêm Vòng sáng Linh Hưởng, dùng 388 vàng mua.