Sự kiện

Thần Chức

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= THẦN CHỨC TRANH ĐOẠT CHIẾN =-

Thần Chức tranh đoạt chiến

  • Tại sảnh chiến trường thêm tính năng Thần Chức, đạt cấp 200 sẽ mở Thần Chức trong server. Cấp 300 sẽ mở Thần Chức iên sv.
  • Khiêu chiến thành công sẽ chiếm lĩnh thần chức và nhận được thuộc tính thần chức. Cấp thần chức càng cao, thuộc tính gia tăng càng nhiều.
  • Khiêu chiến thất bại sẽ có thời gian chờ, có thể dùng vàng để bỏ thời gian chờ
  • BXH Thần Chức reset vào lúc 0h thứ 2 mỗi tuần, sau khi reset, toàn bộ cấp quái sẽ bắt đầu từ lúc chưa tăng cấp.