Sự kiện

Các cập nhật khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

BOSS thế giới mở cấp 440:

  • Boss thế giới mở cấp 440.

Khảm tinh thần:

  • Khảm tinh thần vào Thú cưỡi, cánh, pháp trận, tiên thuẫn, nữ thần, pháp bảo, linh kiếm bậc 12.

Điều chỉnh hệ thống Thẻ Bài:

  • Hoàn thành độ kiếp tiên lần 3 hoặc dùng Vàng có thể mở thêm trang mới, hoàn thành độ kiếp tiên lần 4 hoặc dùng vàng có thể mở thêm 1 trang nữa .

Điều chỉnh rơi:

  • Đánh quái rơi: Tăng tỷ lệ rơi đá cường hóa, quái cấp 280 trở lên có xác suất rơi ra Hình Đồ Đỏ-Khóa
  • Phục ma bảo điển: Tăng xác suất rơi ra Hình Đồ Đỏ, đá cường hóa-siêu, khi đánh quái cấp 280 trở lên
  • PB nguyên liệu: Tăng số lượng tiến cấp đơn trong thưởng vượt PB và thưởng vượt sau khi làm mới PB
  • Boss tinh anh: boss tinh anh cấp 280 trở lên điều chỉnh rơi thành đá cấp 3-4, thưởng tham gia cũng có tỷ lệ nhận đá cấp 3-4
  • Boss liên sv: Dựa vào cấp boss liên sv, điều chỉnh đá rơi ra là cấp 4-5, thưởng tham gia cũng có tỷ lệ nhận đá cấp 4-5

Điều chỉnh thí luyện Phật tháp :

  • Thêm buff ngẫu nhiên cho thí luyện phật tháp, bắt đầu từ ải 10, mỗi lần diệt boss có sác xuất rơi ra buff.
  • Nhận buff khác nhau sẽ có hiệu quả gia tăng buff tương ứng