Sự kiện

Boss Tài Phú

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= BOSS TÀI PHÚ =-

BOSS TÀI PHÚ

  •  BOSS Tài phú mở từ 10:30 - 11:00 mỗi ngày. Đánh bại sẽ nhận được vô số tài phú, vàng khóa.