Sự kiện

Hệ Thống Nhẫn Linh

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= THÊM NHẪN LINH=-

Thêm đạo cụ nhẫn linh

  • Dựa vào phẩm của tình duyên để quyết định số lượng Nhẫn Linh có thể khảm, sau khi khảm sẽ tăng thuộc tính nhẫn.
  • Nhẫn Linh sẽ nhận được qua sự kiện bạn đời đối kháng.
  • Nhẫn linh cấp thấp có thể hợp thành nhẫn linh cấp cao hơn.