Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Điều chỉnh Boss Thế Giới:

  • Thêm boss thế giới cấp 480.
  • Có xác suất rơi ra trang bị bậc 13.
  • Thần bí linh cao cấp và thẻ boss tương ứng.

Lò Luyện - Phân giải trang bị màu:

 • Dùng Phân Giải Phù-Thần Hoàng để tiến hành phân giải trang bị thần hoàng, sau khi phân giải sẽ trả lại toàn bộ trang bị thiết lập và hình thần hoàng đã dùng để tiến cấp

Điều chỉnh hệ thống giám định:

 • Thêm tính năng giám định khóa, thuộc tính 8 sao hoặc cao hơn mới có thể khóa, khóa nhiều hơn 1 dòng thuộc tính, mỗi lần giám định sẽ tốn 1 giám định khóa.
 • Đạo cụ giám định khóa có thể nhận được trong phó bản thủ tháp tầng cao, hoặc dùng vàng mua ở tiệm.

Điều chỉnh Thần Tướng:

 • Điều chỉnh giới hạn tiến cấp thần tướng lên 30 bậc.

Điều chỉnh hệ thống Thần Luyện:

 • Điều chỉnh giới hạn cấp hệ thống thần tướng thành 6 cấp.

Điều chỉnh hệ thống Tụ Hồn:

 • Điều chỉnh giới hạn tiến cấp tụ hồn thành 7 bậc.

Thêm tiệm :

 • Tiệm - Đạo cụ thường dùng sẽ thêm phù phân giản thần hoàng, người chơi có thể dùng 288 vàng để mua.