Sự kiện

Thêm Tiên Tướng

Untitled Document

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= Điều Chỉnh Tiên Tướng=-

Thêm Tiên Tướng

  • Thêm Thần Long Thái Tử. có thể dùng Vàng kích hoạt Tiên Tướng tương ứng.