Sự kiện

Thêm Boss Thế Giới 560

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= Boss Thế Giới 560 =-

Thêm Boss Thế Giới 560:

  • Thêm boss thế giới cấp 560.
  • Có xác suất rơi trang bị tiến cấp 14, Thần Bí Linh-Siêu và đạo cụ như Thẻ BOSS tương ứng.