Sự kiện

Cập Nhật Mới Phó Bản Bồng Lai - Luyện Ngục

Untitled Document

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= Cập Nhật Mới Phó Bản Bồng Lai - Luyện Ngục =-

Thêm Phó Bản Bồng Lai - Luyện Ngục

  • Đạt cấp 400 sẽ mở, nhấn biểu tượng event Bồng Lai phía trên game Bồng Lai để vào.
  • Vào phó bản phải dùng Bồng Lai Quyển-Khó, có thể dùng Bồng Lai Quyển ghép hoặc dùng vàng khóa để mua.