Sự kiện

Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Điều Chỉnh Hệ Thống Ghép:

  • Hệ thống ghép thêm Bùa Bảo Vệ Tăng 15-19 sao.
  • Có thể vào hệ thống Ghép để ghép Bùa Bảo Vệ thấp thành Bùa Bảo Vệ cao cấp hơn.

Thêm Nhẫn Linh:

  • Thêm Nhẫn Linh Màu - Đỉnh, vào hệ thống Ghép để ghép.

Điều chỉnh Hệ Thống Tinh Luyện:

  • Đạt cấp 600, giới hạn số lượng dùng Đá tăng, giới hạn mỗi món trang bị điều chỉnh: Sinh Lực/Tấn công/Phòng Thủ 500.

Điều chỉnh Phục Ma Điện:

  • Diệt quái Phục Ma Điện sẽ rơi ngẫu nhiên Tiềm Năng Đơn, Nguyên Liệu Tụ Hồn, Nguyên Liệu Thần Thuẫn, Nguyên Liệu Phụ Linh.

Điều chỉnh Tiến Cấp Linh:

  • Thêm mới đạo cụ Tiến Cấp Linh - Thần, vào hệ thống Ghép dùng Tiến Cấp Linh - Đỉnh để ghép.

Điều chỉnh giới hạn hệ thống tiến cấp Tiên Đồng:

  • Điều chỉnh giới hạn bậc Tiên Kỵ, Tiên Dực, Tiên Linh, Tiên Thạch, Tiên Trận lên 11 bậc 10 sao.