Sự kiện

Tính năng Tăng Thánh

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= TÍNH NĂNG TĂNG THÁNH =-

Giới thiệu

  • Đạt cấp 200 có thể làm nhiệm vụ Tăng Thánh.
  • Hoàn thành sẽ được cộng dồn thuộc tính và ký hiệu đặc biệt.
  • Có thể tốn 1.000 vàng để trực tiếp hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ. Trực tiếp thành Thánh!

Nếu là Tân thủ quý đồng đạo hãy xem thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây