Sự kiện

Thêm Boss Liên Server 520

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= BOSS LIÊN SERVER CẤP 520 =-

Thêm Boss Liên Server 520:

      • Boss liên server cấp 520.
      • Nhận được các phần thưởng: trang bị bậc 13, Thần Bí Linh-Siêu, và thẻ boss....