Sự kiện

Cập Nhật Mới Hệ Thống Trang Bị

Untitled Document

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= TIẾN CẤP TRANG BỊ =-

Thêm Hệ Thống Tiến Cấp Trang Bị

  • Cấp 320 mở, nhấn chế tạo để vào giao diện tiến cấp.
  • Trang bị bậc 13 trở lên có thể dùng đá tiến cấp để tiến hành tiến cấp
  • Trang bị có bậc khác nhau, sẽ cần dùng số lượng đá tiến cấp khác nhau để tiến hành tiến cấp và cao nhất là bậc 20.
  • Đá tiến cấp trang bị có thể nhận qua phân giải trang bị hoặc đánh boss liên server cấp 320 trở lên.