Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Tiệm - Thêm Thời Trang Mới:

  • Thêm thời trang Độc Thân, người chơi có thể dùng 1288 vàng để mua.

Điều chỉnh Thiên Phú:

  • Thêm Thiên Phú tầng 9.

Điều chỉnh Tụ Hồn:

  • Điều chỉnh giới hạn tiến cấp tụ hồn thành 8 bậc.

Điều chỉnh Thần Thuẫn:

  • Điều chỉnh giới hạn tiến cấp thần thuẫn thành 60 bậc

Điều chỉnh hợp thành:

  • Dùng 10 thẻ 1 vàng khóa để hợp thành 1 thẻ 5 vàng khóa.
  • Thẻ 5 vàng khóa mỗi ngày giới hạn dùng 200 thẻ.

Điều chỉnh Thần Luyện:

  • Trang bị hệ thống bậc 14 trở lên ko thể dung luyện.