Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Điều chỉnh hệ thống tụ hồn:

  • Tăng giới hạn bậc tụ hồn lên bậc 15.

Điều chỉnh giới hạn tăng bậc đá khắc ấn bảo thạch:

  • Giới hạn điều chỉnh giới hạn đá khắc ấn lên cấp 50.

Điều chỉnh thần tướng lên cấp 60:

  • Điều chỉnh cấp bậc thần tướng cấp 60

Điều chỉnh tinh luyện trang bị:

  • Tăng số lượng sử dụng đá tinh luyện cho 1 trang bị: sinh mệnh/ công/ thủ mỗi vật 1000 cái.

Ảo Hóa Trang Bị:

  • Tăng thêm ảo hóa thuẫn - Diệu Nhật Thuẫn , có thể nhận trong hoạt động hoàn trả siêu cấp - nạp liên tục.