Sự kiện

Tiến Cấp Tiên Đồng

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= ĐIỀU CHỈNH GIỚI HẠN TIẾN CẤP TIÊN ĐỒNG=-

ĐIỀU CHỈNH GIỚI HẠN TIẾN CẤP TIÊN ĐỒNG

  • Tiên Kỵ, Tiên Dực, Tiên Linh, Tiên Thạch, Tiên Trận điều chỉnh thành bậc 9 -10 sao.