Sự kiện

Hệ Thống Phụ Linh

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= HỆ THỐNG PHỤ LINH =-

HỆ THỐNG PHỤ LINH

  • Thêm tính năng rèn Phụ Linh tại Chế Tạo.
  • Các Trang bị đạt bậc 10 có thể tiến hành phụ linh, mỗi cấp phụ linh trang bị cần tốn đá phụ linh tương ứng.
  • Sau khi phụ linh sẽ tăng thuộc tính, khi tiến cấp được nhiều trang bị sẽ nhận hiệu quả cả bộ.
  • Tất cả trang bị sau khi được phụ linh cùng 1 cấp, có thể tiến hành phụ linh cấp cao hơn.
  • Có thể thu thập Đá Phụ Linh tại Phó Bảng Bồng Lai khó hoặc dùng vàng mua trong tiệm.