Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Điều chỉnh Phó Bản Thủ Pháp:

    • Thêm tầng 10 Phó Bản Thủ Pháp.

Điều chỉnh Thúy Luyện Phật Pháp:

  • Bỏ buff giảm tấn công của boss
  • Thêm buff giảm 40% HP của boss và buff tăng thời gian 20s.

Điều chỉnh Thánh Vật:

  • Cấp cường hóa thánh vật điều chỉnh thành cấp 25.

Điều chỉnh đá Khắc Ấn:

  • Cấp Khắc Ấn điều chỉnh thành cấp 25.

Thêm thời trang mới:

    • Tiệm - Thời trang cá nhân, thêm thời trang Quỷ Tinh Nghịch .