Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Điều chỉnh cấp trang bị 30:

Điều chỉnh cấp Thần Luyện lên cấp 15:

Điều chỉnh Tụ Hồn lên cấp 15:

Điều chỉnh đá khắc ấn bảo thạch lên cấp 50:

Điều chỉnh Thần Tướng cấp 60: