Sự kiện

Phó Bản Bồng Lai

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= PHÓ BẢN BỒNG LAI =-

Phó bản bồng lai

  • Đạt cấp 320 sẽ mở phó bản Bồng Lai khó.