Sự kiện

Điểm Thạch Thành Kim

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= ĐIỂM THẠCH THÀNH KIM =-

Điểm thạch thành kim

  • Đạt cấp 200 sẽ mở, mỗi ngày sẽ có 2 nhiệm vụ.