Sự kiện

Điều Chỉnh Tăng Ảo Hóa Hệ Thống Nhân Vật

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= Thêm Ảo Hóa Hệ Thống Nhân Vật =-

Điều Chỉnh Tăng Ảo Hóa Thú Cưỡi

  • Tăng thêm ảo hóa thú cưỡi - Tam Đầu Long.
  • Có thể đạt được thông qua hoạt động Hoàn trả siêu cấp và nạp liên tục.

Điều Chỉnh Tăng Ảo Hóa Tiên Thuẫn

  • Tăng thêm ảo hóa Tiên Thuẫn - Vạn Trượng Lôi.
  • Có thể đạt được thông qua hoạt động quà nạp liên tục.

Điều Chỉnh Tăng Ảo Hóa Pháp Trận

  • Tăng thêm ảo hóa Pháp Trận - Đại Huyền Lôi.
  • Có thể đạt được thông qua hoạt động tiêu phí liên tục.