Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Điều chỉnh Đá Khắc Ấn:

  • Tiến cấp Đá Khắc Ấn từ cấp 30 lên cấp 35.

Điều chỉnh Hệ Thống Tiên Đồng:

  • Giới hạn tiến cấp Tiên Kỵ, Tiên Dực, Tiên Trận, Tiên Thạch, Tiên Linh bậc 12 - 10 sao lên bậc 13- 10 sao.

Thêm Cửa Hàng:

  • Bổ sung thêm đạo cụ thường dùng - thuốc x3 exp siêu.

Điều chỉnh Hệ Thống Tình Duyên:

  • Giới hạn hệ thống Tình Duyên lên cấp 100.