Sự kiện

Boss Liên Tinh Anh - Thái Cổ Côn Bằng

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= Boss Liên Tinh Anh - Thái Cổ Côn Bằng =-

Thêm Boss Liên Tinh Anh - Thái Cổ Côn Bằng

  • Thêm Boss Tinh Anh cấp 550.
  • Có xác suất rơi ra trang bị tiến cấp linh - thần và thẻ bài boss tương ứng.