Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Điều chỉnh hệ thống Tình Duyên:

  • Thêm giới hạn hệ thống Tình Duyên thành cấp 80.

Cửa Hàng:

  • Thêm trang Phục Đặc biệt thêm thời trang May Mắn.
  • Có thể dùng 1288 Vàng để mua.

Điều chỉnh Võ Hồn:

  • Thêm giới hạn tiến cấp hệ thống Võ Hồn điều chỉnh đến cấp 15.

Điều chỉnh Tụ Hồn:

  • Thêm giới hạn tiến cấp hệ thống Tụ Hồn điều chỉnh đến cấp 10.

Điều chỉnh hệ thống Tiên Kỵ, Tiên Dực:

  • Giới hạn hệ thống Tiên Kỵ, Tiên Dực bậc 12 cấp 10 sao.

Điều chỉnh hệ thống Đá Qúy:

  • Hệ thống Đá Quý thêm ghép Đá Quý cấp 11, có thể vào giao diện Đá Quý tăng cấp Đá Quý thành cấp 10.

Điều chỉnh tăng bậc trang bị, hệ thống Tiên Giới: 

  • Giới hạn bậc 25.