Sự kiện

BOSS Tiên Minh

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= BOSS TIÊN MINH =-

Boss Tiên Minh

  • Tiên Minh đạt từ cấp 3 trở lên sẽ mở BOSS Tiên Minh.
  • Có thể tổ đội để tham gia.