Sự kiện

Các Cập Nhật Khác

[TD.360GAME.VN]

Bổn trang hoan nghênh quý Đồng đạo đã đến với Webgame Thông Thiên Tây Du.

-= CÁC CẬP NHẬT KHÁC =-

Điều chỉnh Binh Hồn:

  • Thêm giới hạn tiến cấp Binh Hồn thành cấp 80.

Điều Chỉnh Tiên Binh:

  • Thêm giới hạn Tiên Binh lên cấp 500.

Điều chỉnh Thánh Vật:

  • Thêm giới hạn cường hóa Thánh Vật lên cấp 30.

Điều chỉnh Hệ Thống Ghép:

  • Cách ghép mới: 5 Đá Cường Hóa Thánh Vật thường ghép thành 1 Đá Cường Hóa Thánh Vật - Cao .
  • Cách ghép mới: 6 Hình Thần Hoàng ghép thành 1 Đá Cường hóa Đỉnh.

Điều chỉnh Tiệm Thần Bí:

  • 1 số Quà đạo cụ trong Tiệm Thần Bí có ưu đãi giới hạn.

Điều chỉnh rơi:

  • hủy bỏ rơi vật phẩm đổi trong hoạt động siêu cấp phúc lợi.